Herdenkingsbos gelegen aan het Makelveld

Eerste inlandse eiken geplant ter nagedachtenis van een dierbare

Plantdag 2020

Datum nog te bepalen.

Micheline (midden) met het Natuurpunt team

Wat is een herdenkingsbos

Op 17/11/2018 werd het eerste herdenkingsbos van Laakdal geopend. Het initiatief viel erg in de smaak en het is duidelijk dat er behoefte is aan alternatieve herdenkingsplaatsen.

Herdenkingsbos… een bos om te herdenken

Naar analogie van een geboortebos waarbij een boom wordt geplant ter gelegenheid van een geboorte, wordt in een herdenkingsbos een boom geplant ter nagedachtenis van een dierbare. Bomen staan symbool voor het leven dat zich telkens vernieuwt. De boom zal verder groeien en zal generaties lang verder leven. Hierdoor blijft de herinnering behouden en hebben de nabestaanden een plaats waar ze regelmatig kunnen terugkeren.

Samenwerking met Natuurpunt

In samenwerking met Natuurpunt Grote Nete werd door Uitvaartverzorging Micheline Moons dit initiatief opgestart op een voormalige weide te Veerle Laakdal: het Makelveld. De weide werd eerder aangekocht door Natuurpunt Grote Nete om het om te vormen naar een inlands loofbos. Door de plek ook dienst te laten doen als herdenkingsbos, zal op termijn een bos ontstaan dat zowel een ecologische functie vervult als een tastbare  herinnering vormt aan overleden dierbaren.

Woordje door Micheline Moons bij de opening van het herdenkingsbos

Jaarlijkse plantdag

In november 2018 werden de eerste 9 bomen geplant van het herdenkingsbos. Jaarlijks zal rond de periode van Allerheiligen een plantdag georganiseerd worden tot de weide is omgevormd naar een loofbos.

Om de sereniteit en de natuur te behouden, mag er alleen een boom geplant worden en geen aandenkens, bloemen of gedenkplaten geplaatst worden.

Organisator

Boom aankopen

  • Online: Een boom voor het herdenkingsbos kan u aankopen via onze webshop: Boom online kopen
  • Offline: Uitvaartverzorging Micheline Moons, Zijstraat 7, 2430 Laakdal.

Wanneer de boom aangeschaft en contant afgerekend wordt bij Uitvaartverzorging Micheline Moons in de Zijstraat 7 te 2430 Laakdal, krijgt u er gratis een waterbestendige naamkaart bij. Dit aanbod geldt niet voor bestellingen via de webshop.

Natuurpunt vraagt uw hulp!

We houden het herinneringsbos graag netjes en daarom maaien we het gras en onderhouden we het terrein. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee voor Natuurpunt. Om die kosten gedeeltelijk te dekken, vragen we uw steun voor het project ‘De Laakvalleien’.

Het rekeningnummer van Natuurpunt Grote Nete BE08 4176 0764 1113. We danken u bij voorbaat voor uw steun!

Meer info op: https://iksteun.natuurpunt.be/project/27877.